ตรวจทาน www.เราชนะ.com สมัครสมาชิกวันพรุ่ง!! ต้องเตรียมพร้อม เช็คสิทธิ์ คุณลักษณะ ลุ้นเงินแก้ไข 7,000 บาท

นับถอยหลัง เปิดสมัครสมาชิก www.เราชนะ.com เหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้ว ซึ่งโครงงาน “เราชนะ” ได้รับความพอใจจากพลเมืองติดตามข้อมูลข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยหวังจะได้การ “แจกเงิน” ช่วยเหลือด้วยการลดภาระหน้าที่ค่าครองชีพให้แก่พลเมือง เนื่องมาจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรท้องนา 2019 หรือที่เรียกกัน “เงินแก้ไขโควิด” แม้ว่ารัฐบาลจะไม่ให้เบิกเป็นเงินสดก็ตาม

การแจกเงินตามมาตรการ “เราชนะ” ให้แก่พลเมือง วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาท สำหรับมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ 2564 กระทรวงการคลังจะพิจารณาจากเรื่องรายได้ ช่วยเหลือจะครอบคลุมพลเมืองทุกกลุ่มอาชีพ

คุณลักษณะ สมัครสมาชิก www.เราชนะ.com

1. เป็นผู้มีชนชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันที่คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นชอบโครงงานฯ
2. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมายี่ห้อ 33 โดยชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม ในขณะที่มีคุณลักษณะครบและไม่ครบตามข้อตกลงการได้รับผลดีตอบแทนกรณีตกงานจากสำนักงานประกันสังคมในวันที่คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นชอบโครงงานฯ
3. ไม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานราชการ พนักงาน ผู้รับจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติการอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าแรงจากหน่วยงานของรัฐโดยตรงในวันที่คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นชอบโครงงานฯ ดังนี้ หน่วยงานของรัฐให้หมายความถึงหน่วยงานของรัฐตามมายี่ห้อ 4 ที่พ.ร.บ.วินัยการเงินการเงินของรัฐ พ.ศ. 2561
4. ไม่เป็นนักการเมืองตามพ.ร.บ.ระเบียบปฏิบัตินักการเมือง พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มในวันที่คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นชอบโครงงานฯ
5. ไม่เป็นคนรับเงินบำนาญธรรมดาหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
6. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด
7. ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

กลุ่มผู้สมัครสมาชิกใหม่ เริ่มวันที่ 29 เดือนมกราคม 2564 ผ่านเว็บ www.เราชนะ.com

แนวทางการเข้าไปที่เว็บ www.เราชนะ.com รวมทั้งเริ่มทำการสมัครสมาชิก “เราชนะ” ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. วันที่ 29 เดือนมกราคม64 ที่มีการแถลงข่าวจากรัฐบาลไปเมื่อไม่กี่วันก่อน โดยคราวนี้จะไม่มีการจำกัดโควต้าจำนวนสิทธิ พลเมืองสามารถเข้ามาสมัครสมาชิกได้เรื่อยไม่ต้องรีบ

เมื่อเข้าไปในเว็บแล้วให้กดไปที่ปุ่ม “สมัครสมาชิกเราชนะ” แล้วจะมีเนื้อหาของโครงงาน เนื้อหาเกี่ยวกับการรับสิทธิ รวมทั้งกติกาต่างๆเกี่ยวกับโครงงานเราชนะ รวมทั้งมีช่องให้คลิก “ยืนยัน”
รวมทั้งไปสู่หน้าเนื้อหาส่วนตัว หน้านี้พลเมืองจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน ยกตัวอย่างเช่น ชื่อ สกุล เลขหน้าบัตรประจำตัวประชาชน เลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีที่เกิด รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์โทรศัพท์เคลื่อนที่

www1

www2

www3

www4

www5

www6

www7

www8

www9

www10
หน้าต่อมา ระบบจะให้กรอกเลขรหัส OTP (รหัสดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะส่งเป็น sms ไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ) เมื่อได้เลข OTP มาแล้ว ก็กรอกเลข OTP ลงไป แล้วระบบจะทำการประเมินผล ให้คอยสักครู่ หลังจากประเมินผลเสร็จ ระบบจะมีเนื้อความขึ้นมาว่า “ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว” โดยจะดำเนินงานตรวจทานคุณลักษณะ ตามข้อตกลงโครงงาน

ถ้าพบปัญหาสมัครสมาชิก www.เราชนะ.com ถามไถ่ถึงที่เหมาะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3697 3527 3548 3509 รวมทั้ง แบงค์กรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1144 (24 ชั่วโมง)