เปิดรายละเอียดลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชนทั่วไปกลุ่มอายุ 18-59 ปี โดยเริ่มลงทะเบียน 31 พ.ค.นี้ ผ่าน 3 ช่องทาง

วันนี้ (17 พ.ค.) ศูนย์ข้ออมูล COVID-19 เปิดเผยรายละเอียดลงทะเบียนแล้วสำหรับราษฎรทั่วไปกลุ่มวัย 18-59 ปี เตรียมพร้อมลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฉีดยาโควิด-19 ได้ 3 วิถีทาง ดังนี้

1. อสม./โรงพยาบาลสต./โรงพยาบาลที่ท่านมีสิทธิรักษา
2. LINE & APP หมอพร้อม
3. วิถีทางอื่นๆWalk-in ตามประกาศของจังหวัด