www.เราท่องเที่ยวด้วยกัน.com เปิดให้ประชาชนลงทะเบียน “เราท่องเที่ยวด้วยกันเฟส 3” รับสิทธิ์วันแรกแล้ว พร้อมย้ำอย่าลืมเช็กข้อตกลงโครงงาน

จากกรณี ครม. มีมติเห็นชอบให้การท่องเที่ยวที่เมืองไทย (ททท.) แก้ไขรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของ “โครงงานเราท่องเที่ยวด้วยกัน เฟส 3” โดยเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงงานเป็นวันที่ 28 กุมภาพันธ์65 และให้ประชาชนสมัครใช้สิทธิ์ได้ไม่เกินวันที่ 31 มกราคม65 พร้อมให้ ททท.เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เสร็จข้างใน 1 เดือน

สำหรับโครงงาน เราท่องเที่ยวด้วยกันเฟส 3 รัฐสนับสนุนค่าเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ 40% ไม่เกิน 3,000 บาท/ห้อง/คืน สนับสนุนคูปองอาหาร 600 บาทต่อคืน และสนับสนุนค่าเครื่องบิน 40% ไม่เกิน 2,000 บาท หรือ 3,000 บาท ตามเงื่อนไขของแต่ละจังหวัด โดยมั่นใจว่าจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศได้

ดังนี้ ก็เลยขอความร่วมมือผู้ประกอบการบ้านพัก/เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์/ร้าน ห้องอาหารประพฤติตามกฎเกณฑ์และมาตรการของศูนย์บริหารเหตุการณ์โควิด-19 (ศบค.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุม คุ้มครองป้องกันโรค พร้อมกันไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย แต่หากการระบาดรุนแรงขึ้นในระหว่างดำเนินโครงงาน ททท.สามารถขอยุติโครงงานได้
ปัจจุบันเมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 24 เดือนกันยายน 2564 ผู้รายงานข่าวกล่าวว่า เว็บไซต์เราท่องเที่ยวด้วยกัน ได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้วปริมาณ 2 ล้านสิทธิ์ โดยโครงงานเราท่องเที่ยวด้วยกันเฟส 3 จะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565
อย่างไรก็ดี สำหรับประชาชนที่เคยลงทะเบียนโครงงานเราท่องเที่ยวด้วยกันเฟส 1 และ 2 แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ใหม่ สามารถใช้สิทธิ์ที่เหลืออยู่ต่อได้ โดยเริ่มจองเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์/บ้านพัก ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2564 – 24 มกราคม 2565 ส่วนประชาชนผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์ และผู้ประกอบการที่พอใจ สามารถลงทะเบียนร่วมโครงงานเราท่องเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ได้ทาง www.เราท่องเที่ยวด้วยกัน.com ตั้งแต่วันที่ 24 เดือนกันยายน 2564 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป.