แอปฯถุงเงิน ร้านค้าเราชนะ สรุปขั้นตอนรับการใช้จ่ายของประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะ เช็กได้ที่นี่

ร้านรวงพวกเราชนะ ที่สมัครสมาชิกร่วมโครงการพวกเราชนะ ที่เว็บไซต์ www.พวกเราชนะ.com รวมทั้งมีการเปิดใช้งานแอปฯถุงเงิน ส่วนร้านธงฟ้าฯ รวมทั้งร้านรวงในโครงการคนละครึ่ง ที่แก้ไข(Update) แอปพลิเคชัน“ถุงเงิน” ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด สามารถรองรับการใช้จ่ายของพลเมืองผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการพวกเราชนะ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้(5 เดือนกุมภาพันธ์64) ข้างหลังโครงการพวกเราชนะ เริ่มโอนวงเงินสนับสนุนช่วยเหลือค่ายังชีพ ให้แก่พลเมืองที่ได้รับผลพวงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสวัววิด-19 กรุ๊ปผู้ถือบัตรผลประโยชน์ที่รัฐ งวดแรกปริมาณ ปริมาณ 675 หรือ 700 บาท แล้วแต่กรณีแล้ววันนี้(5 เดือนกุมภาพันธ์64) จากนี้จะโอนเงินเข้าบัตรฯในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน

การใช้แอปฯถุงเงิน เพื่อรับการใช้จ่ายของพลเมืองผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการพวกเราชนะ มีขั้นตอนกล้วยๆดังนี้
กรรมวิธีการรับสิทธิ์พวกเราชนะ กรณีรับชำระด้วย บัตรผลประโยชน์ที่รัฐ

-เปิดแอปฯถุงเงิน

-เลือกพวกเราชนะ
-เลือกบัตรผลประโยชน์ฯ
-สแกนบัตร
-กำหนดจำนวนเงิน
-การันตีการชำระเงิน
-ใส่ PIN หรือสแกนใบหน้า

-ทำรายการเสร็จ
กรรมวิธีการรับสิทธิ์พวกเราชนะ กรณีรับชำระด้วย แอปฯเป๋าตัง

-เปิดแอปฯถุงเงิน

-เลือกพวกเราชนะ
-เลือก เป๋าตัง(G-Wallet)
-กำหนดจำนวนเงิน
-แสดง QR ให้ลูกค้าใช้แอปฯเป๋าตัง สแกน