หลังจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราชนะบนวอลเล็ต สบม.” โดยจำหน่ายได้ครบ 5,000 ล้านบาท ภายใน 8 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

ปัจจุบัน วันนี้ (5 กุมภาพันธ์) สำนักงานบริหารหนี้สินฯ เปิดจัดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “พวกเราชนะ” วงเงินรวม 55,000 ล้านบาท โดยจัดจำหน่ายผ่าน 4 ธนาคารตัวแทนขาย เป็นต้นว่า – บมจ.กรุงเทพ บมจ.กรุงไทย บมจ.กสิกรไทย และ บมจ.ไทยพาณิชย์
“ประชาชาติธุรกิจ” เก็บวิธีการจองพันธบัตร “พวกเราชนะ” ทั้งยัง 2 แนวทาง ดังต่อไปนี้
จองผ่าน Mobile Banking
ขั้นตอนที่ 1 : คนซื้อที่ไม่เคยสมัครสมาชิกซื้อพันธบัตรมาก่อน ต้องติดต่อสาขาธนาคารตัวแทนขาย เพื่อขอสมัครสมาชิก
ขั้นตอนที่ 2 : หลังจากนั้น สามารถทำรายการค้าขายได้ ผ่านแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ Mobile banking ของ 4 ธนาคาร ที่เปิดจัดจำหน่าย
จองผ่านสาขาธนาคาร
ขั้นตอนที่ 1 : คนซื้อที่ไม่เคยสมัครสมาชิกซื้อพันธบัตรมาก่อน สามารถติดต่อสมัครสมาชิกพอดีธนาคารตัวแทนขาย ดังต่อไปนี้
• ธนาคารไทยพาณิชย์
• ธนาคารกรุงไทย
• ธนาคารกรุงเทพ
• ธนาคารกสิกรไทย
สำหรับเอกสารประกอบกิจการสมัครสมาชิก มีดังนี้
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก (ควรจะเป็นชื่อเดียวกับผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์)
ขั้นตอนที่ 2 : หลังจากนั้นสามารถทำรายการค้าขายพอดี สาขาธนาคารตัวแทนขาย