ประกันสังคม แจ้งวันโอนเงินเยียวยา มัธยม33 เช็คสิทธิ์ถึงที่กะไว้เว็บไซต์ www.sso.go.th ถ้าเกิดยังไม่ได้สิทธิรีบยื่นทวนสิทธิ์ด่วน

เพจสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โพสต์ใจความเจาะจงถึงการชำระเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 ใน 13 จังหวัด รอบ 2 เช่น จ.กรุงเทพฯ, จังหวัดนครปฐม, จังหวัดนนทบุรี, จังหวัดปทุมธานี, จังหวัดสมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรสาคร, นราธิวาส, ปัตตานี, จังหวัดยะลา, สงขลา, ฉะเชิงเทรา, จังหวัดชลบุรี และอยุธยา เมื่อวันที่ 27-28 ก.ย. 64 โดยจะได้รับคนละ 2,500 บาท โอนผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนแค่นั้น และจะโอนตามลำดับเลขบัตรประชาชนของผู้ประกันตนมาตรา 33 ด้วย

นอกจากนี้ ผู้ประกันตนมาตรา 33 สามารถสำรวจสิทธิรับเงินเยียวยาประกันสังคมถึงที่กะไว้เว็บไซต์ www.sso.go.th และถ้าเกิดผู้ประกันตน

มาตรา 33 ที่เข้าหลักเข้าเกณฑ์กฏเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาแต่เมื่อสำรวจสิทธิแล้วระบบกลับแจ้งว่าไม่ได้รับสิทธิ สามารถยื่้นทวนสิทธิได้ โดยดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอทวนสิทธิที่เว็บไซต์ www.sso.go.th แล้วหลังจากนั้นกรอกข้อมูลแบบฟอร์มให้ครบถ้วน เจาะจงเลขบัตรประชาชนให้แจ่มแจ้ง แนบสำเนาบัตรฯ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อข้าราชการสำนักงานประกันสังคมติดต่อกลับได้

ส่งเอกสารด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคม หรือผ่านไปรษณีย์ได้เหมือนกัน

33