ทราบยัง? “วันหยุด” ก.ย. 2564 มีวันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ นั่นคือ “วันมหิดล” ซึ่งตรงกับวันที่ 24 เดือนกันยายน 2564 โดยเป็นวันหยุดที่ ครม. เคาะมากขึ้นมาใหม่ในปีนี้

เปิดก.ย. 2564 ต้นเดือนใหม่ของปีนี้ มากับการ “ผ่อนคลายล็อกดาวน์” ที่เริ่มในวันนี้ (1 เดือนกันยายน) เป็นวันแรก! อีกทั้งยังเป็นวันสำคัญของกรุ๊ปผู้ประกันตน ที่จะได้ยื่น “ทวนสิทธิ” เพื่อขอรับเงินแก้ไข “ประกันสังคม” เป็นวันแรก! อีกเช่นกัน นอกเหนือจากนั้น ทราบไหม? เดือนนี้มี “วันหยุด” กรณีพิเศษมากขึ้นมาใหม่ด้วย (จากมติ ครม. เมื่อสิ้นเดือน ธ.ค.2563)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ชวนคนประเทศไทยมาเช็ควันหยุดยาวติดต่อกันหลายวันประจำเดือนเดือนกันยายน 2564 กันหน่อย ด้วยความที่ในก.ย. 2564 มีวันหยุดกรณีพิเศษเพิ่มเข้ามา นั่นคือ “วันมหิดล” ที่ตรงกับวันที่ 24 เดือนกันยายน 2564 แล้วก็ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวันตอนสุดสัปดาห์ต่อเนื่องกัน 3 วันอีกด้วย
วันหยุดยาวติดต่อกันหลายวันก.ย. (วันมหิดล)
ตอนก.ย.มีวันสำคัญที่ ครม. เคาะเพิ่มให้มีวันหยุดกรณีพิเศษเพิ่มมา 1 วันเป็นวันมหิดล ก็เลยทำให้เดือนนี้มีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวันต่อเนื่องกัน 3 วันด้วยกัน อย่างเช่น

– วันศุกร์ที่ 24 เดือนกันยายน 2564 วันมหิดล *วันหยุดราชการกรณีพิเศษ

– เสาร์ที่ 25 เดือนกันยายน 2564

– อาทิตย์ที่ 26 เดือนกันยายน 2564

“วันมหิดล” ธนาคารก็หยุดด้วย
วันมหิดล (วันศุกร์ที่ 24 เดือนกันยายน 2564) ยังเป็นวันหยุดพิเศษของธนาคารด้วย โดยมีข้อมูลที่ได้มาจากประกาศของ “ธนาคารชาติ” กล่าวว่า มีการกำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินแล้วก็สถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ อย่างเช่น

วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
วันศุกร์ที่ 24 เดือนกันยายน 2564
อีกทั้งในต.ค. 2564 ก็มีประกาศยกเลิกวันหยุดตามจารีตของสถาบันการเงินแล้วก็สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 (ชดเชยวันปิยมหาราช) แล้วก็กำหนดให้วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินแล้วก็สถาบันการเงินเฉพาะกิจแทน