กระทรวงแรงงาน เริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือลูกให้ผู้เอาประกันตน ย้อนหลัง 3 เดือน วันนี้ (30 เม.ย.) วันแรก หลังปรับเพิ่มเป็น 800 บาท

วันที่ 30 ม.ย. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงแรงงานเริ่มทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือลูกให้กับผู้เอาประกันตน ที่มีลูกอายุตั้งแต่ทีแรกกำเนิด-6 ปี ทีละไม่เกิน 3 คน หลังปรับเพิ่มจากเดือนละ 600 บาท เป็น 800 บาท โดยเป็นการจ่ายเงินในส่วนที่ปรับเพิ่มขึ้น ย้อนหลัง 3 เดือน ตั้งแต่ม.ค.-เดือนมีนาคม 2564

ก่อนหน้าที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศกฎกระทรวง การจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีช่วยเหลือลูก (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ เนื่องด้วยมองเห็นพอสมควรเพิ่มอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีช่วยเหลือลูก เพื่อผู้เอาประกันตนได้รับเงินประโยชน์ทดแทนในกรณีช่วยเหลือลูกในอัตราที่สูงขึ้น อันเป็นการบรรเทาภาระของผู้เอาประกันตนและให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคมในตอนนี้ ก็เลยจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
หากมีข้อสงสัยเสริมเติม ผู้เอาประกันตนสามารถไต่ถามข้อมูลเพิ่มเติมเหมาะ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร1506 (ข้าราชการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)

แนวทางเช็กเงินช่วยเหลือลูก

• ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น SSO Connect หรือเข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th

• แล้วเข้าระบบ หากยังมิได้เป็นพวกสามารถสมัครผ่านระบบก่อน (สมัครสมาชิก)

• ผู้ที่เข้าผ่านแอปฯ กดเลือกรายการอาหาร “การเบิกสิทธิประโยชน์” ส่วนผู้ที่เข้าผ่านเว็บไซต์กดเลือกรายการอาหาร “การใช้สิทธิประโยชน์ทดแทน”

• ระบบจะแสดงรายการจ่ายเงินช่วยเหลือลูก เป็นทุกเดือนไว้ให้ตามสิทธิ์ของผู้เอาประกันตน

mom1