ดร.อานนท์ โพสต์ อีกไม่นานมีรัฐประหารแน่ๆ ท่องเที่ยวนี้จึงควรชั่วร้าย แบบ 6 เดือนตุลาคม 2519 ประชากรทึ่ม-เลวทราม-เลวทราม-เห็นแก่ตัว เป็นประชาธิปไตยเมื่อใด เสียหายเมื่อนั้น

วันที่ 27 ม.ย. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อานนท์ ศักดาวรวิชญ์ อาจารย์ประจำแผนกสถิติปรับใช้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) โพสต์ใจความผ่านเฟซบุ๊กหัวข้อการรัฐประหาร ระบุว่า อีกไม่นานมีรัฐประหาร แน่ๆ และก็จึงควรชั่วร้าย แบบ 6 เดือนตุลาคม 2519 ด้วย ใจความมีดังนี้

รัฐประหารมีความสำคัญสำหรับในการประเทศไทย ในฐานะของเครื่องตัดไฟ รัฐประหารไม่ได้ทำให้เมืองไทยเจริญนัก แต่ทำให้ไม่วิบัติหรือตามกันหมดเกิดสงครามกลางเมือง เมื่อใดก็ตามมีประชาธิปไตยเต็มใบเมื่อใด เมืองไทยเจริญไปน้อยมาก ตีกันอย่างหนัก ประชาธิปไตยครึ่งใบแบบยุคพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เหมาะกับเมืองไทยมาก แต่ต้องได้คนเก่งและก็คนดีแบบพ่อเปรมขอรับ
หากเหตุการณ์มันกัดเซาะมาก รัฐประหารมีความสำคัญ คุ้มครองปกป้องสงครามกลางเมือง ขจัดภัยของชาติและก็ราชบัลลังก์ ผมมีความรู้สึกว่าอีกไม่นานสิ่งที่มีความต้องการที่จะทำรัฐประหารมีแน่ๆ เป็นไปไม่ได้หลีกเลี่ยง และก็รัฐประหารท่องเที่ยวนี้ต้องกำจัดให้สิ้นซากไม่ให้เหลือขยะแผ่นดิน จึงควรชั่วร้าย แบบ 6 เดือนตุลาคม 19 ที่ทำให้กรรมวิธีการฝ่ายซ้ายจัดกระเจอะกระเจิงไม่ผุดไม่เกิดมาแทบ 30 ปี ท่องเที่ยวนี้ก็จึงควรทำ กำจัดขยะแผ่นดินให้สิ้นซากเสียก่อน แล้วรีบมอบให้คืนพระราชอำนาจ

เมืองไทยต้องดูแลด้วยระบอบราชาธิปไตยที่มีรัฐธรรมนูญ (Constitutional monarchy) ไม่ใช่สมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Absolute monarchy) และไม่จึงควรเป็นประชาธิปไตย (Democracy) อะไรเลย

หากประชากรทึ่ม ประชากรเลวทราม ประชากรเลวทราม ประชากรเห็นแก่ตัว เป็นประชาธิปไตยเมื่อใด ฉิบหายเมื่อนั้น ประชากรเป็นใหญ่ไม่ได้ ต้องคุณประโยชน์ที่ได้รับมาจากประชากรเป็นใหญ่ ท่านพุทธทาสภิกขุกล่าวไว้ ประชากรควรมีธรรมะก่อนก็เลยเป็นประชาธิปไตยได้ ธรรมาธิปไตยต้องมาก่อน

anon1