264839

องคมนตรี มอบเข็มซ่อนปลายสโมสรจรรยาบรรณให้ซี.พี.อินเตอร์เทรด

หมอเกษม วัฒนชัย องคมนตรี (คนซ้ายมือ) มอบเข็มซ่อนปลายสโมสรจรรยาบรรณหอการค้าไทย ปี พุทธศักราช 2564 ให้กับบริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด โดยมีนายเทียนชัย จูพัฒนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด (กรุ๊ปธุรกิจยี่ห้อฉัตร) (คนกลาง) เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับมอบ เพื่อซ้ำเติมมาตรฐานหน่วยงานบ่อย ด้วยจรรยาบรรณนำธุรกิจจีรังยั่งยืน มากยิ่งกว่า 10 ปี (เมื่อปี 2553 และก็ ปี 2563) จากหอการค้าไทยและก็สภาหอการค้าที่เมืองไทย ประกันการบรรลุผลหน่วยงานในกรุ๊ปผู้ประกอบธุรกิจธุรกิจข้าวสารบรรจุถุงแบรนด์ชาวไทย ดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ และก็ยึดหลักบรรษัทภิบาล จนถึงเป็นที่ยอมรับ และก็ผ่านเกณฑ์การใคร่ครวญของคณะกรรมการฯ