เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 นายกณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวมาว่า ที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ลงความเห็นเอกฉันท์เห็นชอบใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม เพื่อจ่ายตามโครงงานจัดซื้อวัคซีนคุ้มครองโรควัววิด-19 “วัคซีนตัวเลือก สิโนฟาร์ม” รายปีงบประมาณ 2564 ปริมาณ 2 หมื่นโดส งบประมาณปริมาณ 18,060,000 บาท (สิบแปดล้านหกหมื่นบาท) หาวัคซีนคุ้มครองโรควัววิด-19 ที่มีคุณภาพรวมทั้งปริมาณพอเพียงแก่สามัญชนทุกกลุ่มในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งเทศบาลได้จองวัคซีนสิโนฟาร์มไป 2 หมื่นโดส แม้กระนั้นอยู่ระหว่าง รอรับการจัดสรร จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ต่อไป เพื่อเป็นการคุ้มครองรวมทั้งหยุดโรคติดต่อวัววิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในช่วงเวลานี้

ช่วงเวลาที่เหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสวัวโรท้องนา 2019 (ระลอกม.ย.) ในจังหวัดนครศรีธรรมราชถึง วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ติดโรครายใหม่ 21 ราย จาก อ.ท่าศาลา 8 ราย อ.ฉวาง 4 ราย อ.สิชล 2 ราย อ.เมือง 2 ราย อ.ทุ่งใหญ่ 1 ราย อ.ทุ่งสง 1 ราย อ.ลานสกา 1 ราย อ.ปากพนัง 1 ราย รวมทั้ง อ.สรรเสริญ 1 ราย ทำให้มียอดติดโรคสะสม 1,610 ราย
รักษาตัวในโรงหมอ 310 ราย รักษาหายแล้วสะสม 1,278 ราย เสียชีวิตสะสม 22 ราย

นักข่าวรายงาน วันหลังทางจังหวัดประกาศเปิดเตียงสนาม 7 แห่ง เพื่อรองรับคนป่วยวัววิด-19 มีภูมิลำเนาในจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งใจจะเดินทางกลับมารักษาตัวที่นครศรีธรรมราช ปัจจุบัน หมออารักษ์ วงศ์วรชาติ ผู้อำนวยการโรงหมอสิชล กล่าวมาว่า ตอนเช้ามืดวันนี้มีคนป่วยกลับมาพักรักษาตัวในโรงหมอสิชลแล้ว ปริมาณ 10 คน มีภูมิลำเนา อ.สิชล อ.ท่าศาลา อ.เมือง ซึ่งทุกคนเข้าที่พักหอคนป่วยวัววิด-19 รวมทั้งกลุ่มแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักรังสี แนวทางการแพทย์ พนักงานลำเลียงคนป่วย รปภ. ร่วมรับรวมทั้งประเมินอาการ เอกซเรย์ ตรวจเลือด ให้การรักษาเป็นที่เป็นระเบียบแล้วทุกคน

เช่นไรตอนเช้าได้ส่งคนป่วยสุดที่รักษาหายดีแล้วกลับไปอยู่บ้านได้อีกปริมาณ 15 คน ทุกคนแข็งแรงดี แม้ว่าจะมีคนป่วยบางรายปอดบวม ในปริมาณนี้มีเด็กตัวเล็กๆอายุเพียง 4 เดือน ร่วมอยู่ด้วย 1 คน เป็นคลัสเตอร์จากโรงงานทองคำเปลว ส่งกลับบ้านที่อำเภอพรหมคีรี โดยรถโรงหมอพรหมคีรีมารับไปส่งถึงบ้าน บริการทั้งไปรับมารักษารวมทั้งส่งกลับ