วิธีตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ “เราชนะ” ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com สำหรับกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

ความคืบหน้า โครงการ “เราชนะ” ภายหลังกระทรวงการคลังได้ประกาศผลของการคัดเลือกกรองคุณสมบัติ สำหรับกรุ๊ปพสกนิกรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการคนละครึ่งและก็เราเที่ยวด้วยกัน ที่ยืนยันตัวตนเสร็จด้านในวันที่ 27 ม.ค. 2564 (กรุ๊ปพสกนิกรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ) สามารถวิเคราะห์ผลของการคัดเลือกกรองได้เมื่อวันที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ไปแล้วนั้น
สำหรับผู้ที่อยากได้วิเคราะห์สถานะผู้ได้รับสิทธิ “เราชนะ” มีดังนี้
1. ไปสู่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com
2. คลิกคำว่า “วิเคราะห์สถานะผู้ได้รับสิทธิ” (ปุ่มสีน้ำเงิน) หรือ คลิก ตรงนี้
3. กรอกข้อมูล เพื่อวิเคราะห์สถานะ
• ลำดับที่บัตรประชาชน 13 หลัก
• ชื่อภาษาไทย
• ชื่อสกุลภาษาไทย
• วัน/เดือน/ปีเกิด

4. เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว กดคำว่า “วิเคราะห์สถานะ”
5. ระบบจะแสดงสถานะ

ดังนี้ กรุ๊ปพสกนิกรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่ผ่านการคัดเลือกกรองคุณสมบัติและก็ได้รับสิทธิ์ร่วมเข้าโครงการเราชนะจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์คราวแรกในวันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ปริมาณ 2,000 บาท และก็จะได้รับวงเงินสิทธิ์เพิ่มเป็นรายสัปดาห์วันแล้ววันเล่าพฤหัสบดีจนวงเงินสิทธิ์ครบ 7,000 บาท โดยกรุ๊ปพสกนิกรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ สามารถสะสมวงเงินสิทธิ์ดังที่กล่าวถึงแล้ว และก็สามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ จนถึงวันที่ 31 เดือนพฤษภาคม 64

สำหรับกรุ๊ปพสกนิกรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่วิเคราะห์สถานะแล้วพบว่า “ไม่ผ่านการคัดเลือกกรองคุณสมบัติ” สามารถแสดงความต้องการขอทบทวนสิทธิ์ได้ทาง www.เราชนะ.com แค่นั้น โดยสามารถแสดงความต้องการได้เมื่อวันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์-8 มี.ค. 64 และก็สามารถวิเคราะห์ผลของการทบทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ดังที่กล่าวถึงแล้วสิ่งเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลัง จะนำข้อมูลของท่านไปคัดเลือกกรองใหม่อีกที ตามคุณสมบัติที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นดีเห็นชอบตอนวันที่ 19 ม.ค. 2564 และก็กระทรวงการคลัง จะนับว่าผลของการพิเคราะห์ทบทวนสิทธิ์เป็นอันหมด.