รัฐมนตรีว่าการแรงงาน หวั่นสถานประกอบการ ยังไม่เคยรู้ “แผนการเกื้อหนุนรวมทั้งรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs” แม้ลงทะเบียนตามกำหนดไม่ทัน ข้างใน 20 พ.ย. 64 จะมิได้รับเงินอุดหนุนจากเมือง 3000 บาท ต่อหัวต่อเดือน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวมาว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ทำแผนการเกื้อหนุนรวมทั้งรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs เปิดลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ “เกื้อหนุนการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th” เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 64 – 20 พ.ย. 64 ปัจจุบันนี้มีสถานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมแผนการ 169,096 ราย หรือจำนวนร้อยละ 42.84 ช่วยรักษาระดับการจ้างงานลูกจ้างเชื้อชาติไทย 2,536,686 คน หรือจำนวนร้อยละ 62.90 ซึ่งเหลือระยะเวลาลงทะเบียนร่วมแผนการเพียง 4 วันเพียงแค่นั้น แม้ไม่ดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนดจะทำให้นายจ้าง สถานประกอบการ หมดสิทธิที่จะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ในอัตรา 3,000 บาทต่อลูกจ้างเชื้อชาติไทย 1 คนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในพ.ย. 2564 – เดือนมกราคม 2565

“พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชะ นายกรัฐมนตรี รวมทั้งพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งดูแลดูแลกระทรวงแรงงาน เป็นจริงเป็นจังที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ รวมทั้งสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด -19 โดยได้อนุมัติแผนการเกื้อหนุนรวมทั้งรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ภายใต้กรอบวงเงิน 37,506,414,000 บาท เพื่อนายจ้างสามารถรักษาระดับการจ้างงาน ทำให้ลูกจ้างเชื้อชาติไทยในธุรกิจ SMEs ไม่ถูกเลิกจ้างตามข้อตกลงแผนการฯ มีรายได้ดูแลตัวเองรวมทั้งครอบครัว ทั้งนายจ้าง สถานประกอบการ ได้รับเงินสนับสนุนเพื่อเสริมสภาพคล่อง นำไปฟื้นฟูธุรกิจ รวมทั้งสร้างความแข็งแรงในธุรกิจให้ดำเนินกิจการได้ตลอด ซึ่งผมประสงค์ดีนายจ้าง สถานประกอบการนิดหน่อยที่ยังไม่เคยรู้แผนการฯ ช่วงนี้ก็มอบหมายกรมการจัดหางานรีบโทรแจ้งนายจ้างในพื้นที่รับผิดชอบครั้งละราย เพื่อรับทราบข้อมูลรวมทั้งมาลงทะเบียนทันตามกำหนด” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายรุ่งเรือง โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน บอกว่า กรมการจัดหางานรับข้อสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ช่วงนี้มอบหมายข้าราชการรวมทั้งเจ้าหน้าที่จากที่ทำการจัดหางานจังหวัดกรุงเทพ พื้นที่ 1-10 รวมทั้งที่ทำการจัดหางานจังหวัดทั้งประเทศ ติดตามนายจ้าง สถานประกอบการที่ลงบัญชีที่ตั้งบริษัทในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อโฆษณาข้อมูลแผนการฯ รวมทั้งเร่งรัดให้ลงทะเบียนข้างในตั้งเวลา ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ที่ยังไม่ทราบข้อมูลแผนการรวมทั้งยังไม่ลงทะเบียนมักเป็นนายจ้างในธุรกิจขนาดเล็กที่มีการจ้างงาน 3 – 4 คน

ลงทะเบียน SME เกื้อหนุนการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th ที่นี่

job

“สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม รวมทั้งมีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน สามารถสมัครร่วมแผนการ ผ่านเว็บไซต์ “เกื้อหนุนการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th” เพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติ เมื่อได้รับการอนุญาตแล้ว จะต้องสมัครใช้บริการระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม เพื่อยื่นแบบรายการแสดงข้อมูลการส่งเงินสนับสนุน สำนักงานประกันสังคม 1-10 ในระบบ e-Sevice จึงจะได้รับเงินสนับสนุนจากแผนการนี้ ในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถลงทะเบียนร่วมแผนการฯผ่านระบบด้วยตัวเอง สามารถนำเอกสารซึ่งประกอบด้วย หนังสือมอบฉันทะติดอากรแสตมป์ 30 บาท สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบฉันทะรวมทั้งผู้รับมอบอำนาจ สำเนาหน้าสมุดแบงค์ (กรณีใช้บัญชีกระแสรายวัน ให้ใช้สมุดหน้าเช็คที่มีชื่อนายจ้างรวมทั้งเลขบัญชี) รวมทั้งสำเนาใบรับรองการจะทะเบียนนิติบุคคล หรือสำเนาบัตรประชาชน (นายจ้างบุคคลธรรมดา) โดยลงนามรับประกันสำเนาถูกทุกฉบับ ติดต่อที่ที่ทำการจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ที่ทำการจัดหางานจังหวัดกรุงเทพพื้นที่ 1 – 10 เพื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินงานให้ หรือแม้ต้องการถามไถ่ข้อมูลอื่นๆให้ติดต่อที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว