ราชวิทยาลัยอายุรเวชที่ประเทศไทย แถลง 5 จุดยืน เรียกร้องรัฐบาลนำเข้าวัคซีนทางเลือก ปรับกฎที่ก่อให้เกิดความชักช้า สร้างความกระจ่างแจ้ง-โปร่งใส ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลด้านการเมืองหรือผลตอบแทน

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ราชวิทยาลัยอายุรเวชที่ประเทศไทย ออกประกาศ ที่ กรมราชองครักษ์กระทรวงกลาโหมทั่วๆไป 78/2564 เรื่อง วัคซีนคุ้มครองปกป้องโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรน่า 2019 (ฉบับที่ 2) แถลงจุดยืนเรื่องวัคซีนวัววิด ฉบับที่ 2 ดังต่อไปนี้

จากที่ราชวิทยาลัยอายุรเวชที่ประเทศไทยได้แถลงจุดยืน (position statement) เรื่องวัคซีนคุ้มครองปกป้องโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรน่า 2019 (วัคซีนวัววิด-19) ฉบับที่ 1 ไปแล้วเมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2564 เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนรับวัคซีนวัววิด-19 อย่างรวดเร็วที่สุดนั้น จากเหตุการณ์การระบาดที่มีปริมาณผู้เจ็บป่วยมากขึ้น การเกิดการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์เข้ามาในประเทศ

แล้วก็ข้อมูลเรื่องประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิผลของวัคซีนวัววิด-19 ชนิดต่างๆที่มากขึ้น ผู้ตัดสินบริหารราชวิทยาลัยอายุรเวชที่ประเทศไทย จึงมีมติแถลงจุดยืน (position statement) เรื่องวัคซีนคุ้มครองปกป้องโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรน่า 2019

ฉบับที่ 2 ดังต่อไปนี้

1.รัฐบาลควรใช้ความเพียรพยายามอย่างสูงสุดสำหรับการหาวัคซีนวัววิด-19 ให้มีใช้อย่างเพียงพอทั้งยังปริมาณแล้วก็คุณภาพ เพื่อกำเนิดภูมิคุ้มกันกลุ่มอย่างรวดเร็ว แล้วก็ควรจะให้ความใส่ใจกับความเสี่ยงของการเกิดการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์ซึ่งมีอัตราการแพร่กระจายอย่างเร็ว แล้วก็ทำให้ประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิผลของวัคซีนต่ำลง
โดยเร่งหาวัคซีนวัววิด-19 ที่มีคุณภาพแล้วก็ประสิทธิผลต่อเชื้อกลายพันธุ์มาใช้ เพื่อครอบคลุมทั้งยังผู้ที่ยังมิได้รับวัคซีน แล้วก็เพื่อฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับผู้ที่ได้รับวัคซีนสุดแท้แต่บางทีอาจยังไม่ครอบคลุมเชื้อกลายพันธุ์ โดยเน้นกลุ่มที่ยังมิได้รับวัคซีนเป็นขั้นแรก

2.รัฐบาลควรใช้ความเพียรพยายามอย่างสูงสุดแล้วก็เร็วที่สุด สำหรับการนำเข้าวัคซีนทางเลือกทุกจำพวกที่ได้รับการอนุญาตโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยปรับกฎแล้วก็ระบบราชการที่ก่อให้เกิดความชักช้า รวมถึงส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้และค้นคว้าและทำการวิจัยวัคซีนแล้วก็ผลิตวัคซีนภายในประเทศ เพื่อราษฎรได้รับจังหวะแล้วก็ทางเลือกสำหรับการเข้าถึงวัคซีนวัววิด-19 มากขึ้น

3.รัฐบาลควรจะบริหารจัดการกระจายวัคซีนวัววิด-19 ให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีระบบ มีความกระจ่างแจ้งแล้วก็โปร่งใส ให้ความใส่ใจกับวิธีการด้านการแพทย์แล้วก็สาธารณสุข โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลด้านการเมืองหรือผลตอบแทนอะไรก็ตามแล้วก็ต้องติดต่อสื่อสารทำความเข้าใจเรื่องวัคซีนวัววิด-19 โดยยิ่งไปกว่านั้นเรื่องไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นข้างหลังการได้รับวัคซีนวัววิด-19 อย่างเปิดเผยแล้วก็เร็ว

4.ราษฎรควรจะเข้ารับวัคซีนอย่างรวดเร็วที่สุด ในขณะที่รัฐบาลหามาให้แล้วก็วัคซีนทางเลือก โดยยังต้องให้ความใส่ใจของมาตรการการป้องกันโรคยกตัวอย่างเช่น ละเว้นกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม การเว้นระยะห่าง ล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย อย่างเคร่งครัดแม้ว่าได้รับวัคซีนวัววิด-19 ครบแล้ว เพราะเหตุว่าวัคซีนทุกจำพวกคุ้มครองปกป้องการเกิดวัววิด-19 ได้ระดับหนึ่งเท่านั้น แต่คุ้มครองปกป้องลักษณะของการเจ็บเจ็บป่วยร้ายแรงแล้วก็เสียชีวิตเจริญ

5.สมาชิกราชวิทยาลัยอายุรเวชฯ ทุกคนควรจะเข้ารับวัคซีนเมื่อมีโอกาสได้รับการฉีดเร็วที่สุด เพื่อลดการเจ็บป่วย ลดการกักตัว ลดการนำเชื้อไปสู่ผู้เจ็บป่วยแล้วก็ผู้ร่วมงาน ลดการระบาดภายในสถานพยาบาล แล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับหมอสาขาอื่นๆบุคลากรด้านการแพทย์ แล้วก็ราษฎรสำหรับการยอมรับวัคซีนวัววิด-19
ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พุทธศักราช 2564

หมออนุตตร จิตว่ากล่าวนันทน์

ประธานราชวิทยาลัยอายุรเวชที่ประเทศไทย

vaccine1