ราชกิจจาประกาศ ล็อกดาวน์กรุงเทพ-ละแวกใกล้เคียง 4 จังหวัดภาคใต้ สั่งปิดแคมป์ก่อสร้าง ห้ามรับประทานอาหารในร้านค้า ห้างปิดเวลา 3 ทุ่ม ส่งผล 28 ไม่.ย.

วันที่ 27 เดือนมิถุนายน 2564 เว็บราชกิจจจานุเบกษา เผยแพร่หลักเกณฑ์ออกตามความในมาตรา 9 ที่พระราชกำหนดการจัดการราชการในเหตุการณ์เร่งด่วน พุทธศักราช 2548 (ฉบับที่ 25) มีคำสั่งปิดสถานที่ก่อสร้าง ห้ามกินอาหารในร้านค้า รวมกลุ่มสังสรรค์ ปาร์ตี้รื่นเริง และห้างสามารถเปิดได้ถึง 3 ทุ่ม ลงนาม โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ
สำหรับหลักเกณฑ์นี้ ส่งผลในพื้นที่กรุงเทพ-ละแวกใกล้เคียง และพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส จ.ปัตตานี จ.ยะลา และจังหวัดสงขลา

สรุปหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. สั่งปิดแคมป์ก่อสร้าง สั่งหยุดปฏิบัติงานก่อสร้าง อย่างน้อย 30 วัน และห้ามย้ายที่แรงงานเป็นการชั่วคราว

2. การจำหน่ายของกินและเครื่องดื่มในห้องอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่ตั้งอยู่ในห้าง ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้ มอลล์ อพาร์เม้นท์ ร้านค้าสบายซื้อ ตลาดนัด ซูเปอร์มาร์เก็ต ให้เปิดบริการเฉพาะนำกลับไปบริโภคที่อื่นแค่นั้น

3. ห้าง ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดทำงานได้ถึง 21.00 น. โดยงดเว้นให้บริการโรงมหรสพ โรงภาพยนต์ สวนน้ำ ศูนย์อาหาร

4. อพาร์เม้นท์ ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุมหรือที่จัดนิทรรศการ ให้เปิดได้ตรงเวลาธรรมดา แม้กระนั้นให้งดเว้นการจัดประชุม การสัมมนา และจัดเลี้ยง

5. ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มที่มีบุคคลปริมาณรวมกันเกินกว่า 20 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานกักกันโรค

6. ให้บุคลากรเจ้าหน้าที่ และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้าไปตรวจดูเขตชุมชน ตลาด หรือสถานที่ที่เสี่ยงต่อการระบาด เมื่อพบแหล่งที่มีการระบาดของโรคเป็นกลุ่มก้อน ผู้ว่าราชการจังหวัดบางทีอาจทำงานสั่งปิดเขตชุมชน หรือสถานที่ดังที่ได้กล่าวมาแล้วไว้เป็นการชั่วคราว

7. ให้เจ้าหน้าที่จากศูนย์ดำเนินการแก้ไขเหตุการณ์เร่งด่วนด้านความยั่งยืนมั่นคง กระทรวงมหาดไทย องค์กรดูแลส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยว ตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ จุดสกัด เพื่อคัดกรองการเดินทาง อย่างน้อย 30 วัน ในเส้นทางคมนาคมเข้าออกชายแดนภาคใต้ และกรุงเทพ-ละแวกใกล้เคียง

8. ให้ประชาชนงดเว้นกิจกรรมทางด้านสังคมที่มีการรวมกลุ่ม ในลักษณะการพบปะ งานจัดเลี้ยงรื่นเริงในเขตพื้นที่ขวบคุมสูงสุดและเข้มงวด เป็นระยะเวลา 30 วัน เว้นแต่เป็นการจัดพิธีกรรมตามพิธีกรรม
คำสั่งนี้ส่งผลต้ังแม้กระนั้นวันที่ 28 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2564 เป็นต้นไป

naja1

naja2

naja3

naja4

naja5

naja6