ราชกิจจานุเบกษา ประกาศปรับ 29 จว.พื้นที่สีแดงเข้ม ปฏิบัติสม่ำเสมอถึง 31 เดือนสิงหาคม ประเมินทุก 14 วัน

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ราชกิจจานุเบกษา เผยพร่ หลักเกณฑ์ออกตามความลับมาตรา 9 ที่พระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พุทธศักราช2548 (ฉบับที่ 30) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติอย่างเนื่องอีกระยะเวลาหนึ่ง พร้อมยกฐานะมาตรการ เพื่อการควบคุมการแพร่ระบาดวัววิด-19 เป็นไปอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งคุ้มครองมิให้การแพร่ระบาดเพิ่มความรุนแรงขึ้น

อย่างไรก็ตาม จากการที่ได้ควบคุมรวมทั้งคุ้มครองการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้างในเขตพื้นที่จังหวัดกรุงเทพรวมทั้งบริเวณรอบๆ เพื่อคุ้มครองการแพร่ระบาดแบบกลุ่ม โดยปิดสถานที่ก่อสร้างรวมทั้งบริเวณที่พักที่อาศัยชั่วครั้งคราวสำหรับคนงาน ตลอดจนได้มีการกำหนดมาตรการปิดสถานที่หรือกิจการค้าที่มีความเสี่ยงบางครั้ง เพื่อคุณประโยชน์สำหรับเพื่อการควบคุมรวมทั้งคุ้มครองการแพร่ระบาดของโรค

ผลของการปฏิบัติการในช่วงเวลาที่ผ่านมาปรากฏว่าได้รับความร่วมแรงร่วมมือจากผู้ประกอบธุรกิจ รวมทั้งผู้รับผิดชอบสำหรับเพื่อการแก้ไขสถานที่พักคนงาน รวมทั้งการสุขาภิบาลให้ถูกสุขลักษณะ การปรับแก้สถานที่ประกอบกิจการรวมทั้งจัดเตรียมมาตรการด้านคุ้มครองรวมทั้งควบคุมโรค และก็การกำกับติดตามให้เป็นไปตามมาตรการพื้นที่ราชการระบุเป็นที่เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว
จึงสมควรปรับการบังคับใช้บางมาตรการต่อกลุ่มบุคคล สถานที่ รวมทั้งกิจการค้าที่เกี่ยวพัน เพื่อลดผลพวงต่อพลเมือง อีกทั้งทางด้านเศรษฐกิจรวมทั้งสังคม แต่ว่ายังคงให้ประพฤติตามมาตรการควบคุมรวมทั้งดูแลติดตามการปกป้องรวมทั้งควบคุมโรคจากที่ทางการระบุอย่างเคร่งครัดต่อไป

ทั้งนี้ สาระสำคัญของประกาศคือ ปรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดรวมทั้งครัดเคร่ง (สีแดงเข้ม) จากเดิม 13 จังหวัด เป็น 29 จังหวัด มี กรุงเทพฯ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม ชลบุรี ฉะเชิงเทรา อยุธยา กาญจนบุรี ตาก จังหวัดนครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง จังหวัดราชบุรี ลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณ อ่างทอง
พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) รวม 37 จังหวัด ดังต่อไปนี้ กาฬสินธุ์ จังหวัดกำแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี จังหวัดชัยนาท ชัยภูมิ จังหวัดชุมพร จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตรัง ตราด นครศรีธรรมราช จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดพัทลุง จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก มหาสารคาม ยโสธร ระนอง ร้อยเอ็ด จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สตูล สระแก้ว จังหวัดสุโขทัย สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภูเขา อุตรดิตถ์ อุทัยธานี อุดรธานี อุบลราชธานี รวมทั้งอำนาจรุ่งเรือง

ในขณะที่พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) รวม 11 จังหวัด ดังต่อไปนี้ จังหวัดกระบี่ นครพนม น่าน สระรอยแดง พะเยา จังหวัดพังงา แพร่ ภูเก็ต มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน รวมทั้งสุราษฎร์ธานี

– พื้นที่ควบคุมสูงสุดรวมทั้งครัดเคร่ง (สีแดงเข้ม) อีกทั้ง 29 จังหวัด ยังให้ลดรวมทั้งจำกัดการย้ายที่เดินทาง ห้ามออกนอกบ้านเรือนระหว่างเวลา 21.00-04.00 น.วันพรุ่งนี้
– พื้นที่ควบคุมสูงสุดรวมทั้งครัดเคร่ง ห้ามดำเนินกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มรวมกันมากยิ่งกว่า 5 คน
– พื้นที่ควบคุมสูงสุด ห้ามดำเนินกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มรวมกันมากยิ่งกว่า 20 คน
– พื้นที่ควบคุม ห้ามดำเนินกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มรวมกันมากยิ่งกว่า 50 คน
– พื้นที่เฝ้าระวังสูง ห้ามดำเนินกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มรวมกันมากยิ่งกว่า 100 คน
– พื้นที่เฝ้าระวัง ห้ามดำเนินกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มรวมกันมากยิ่งกว่า 150 คน
– ร้านจัดจำหน่ายของกินหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานที่ประกอบกิจการอื่นที่มี

ลักษณะคล้ายคลึงกัน เฉพาะในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดรวมทั้งครัดเคร่ง ให้เปิดได้ถึงเวลา 20.00 น. จัดจำหน่ายแบบดิลิเวอรีแค่นั้น ไม่มีการจำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรง เพื่อลดการติดต่อระหว่างตัวแทนจำหน่ายรวมทั้งผู้บริโภค

ทั้งนี้ ให้ประพฤติตามมาตรการนี้เป็นระยะเวลาสม่ำเสมอจนกระทั่งวันที่ 31 สิงหาคม 2564 โดยให้ประเมินสถานการณ์รวมทั้งความเหมาะสมของมาตรการตามข้อกำหนดนี้ทุกห้วงระยะเวลา 14 วัน

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

คลิกอ่าน คำบัญชาศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรทุ่งนา 2019 (วัววิด-19) ที่ 11/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่ระบุเป็นหลักที่ควบคุมสูงสุดรวมทั้งครัดเคร่ง พื้นที่ควบคุมสูงสุด รวมทั้งพื้นที่ควบคุม ตามข้อกำหนดออกตามความลับมาตรา 9 ที่พระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พุทธศักราช2548

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำบัญชาเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น