“ตรีนุช” เปิดเผยความเห็นชอบห้องประชุมหลังร่วมปรึกษาหารือและขอคำแนะนำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนเปิดเทอมจาก 17 พ.ค. เป็น 1 ไม่.ย. 64

วันที่ 27 เม.ย. 2564 น.ส.ตรีนุช เทียนทองคำ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เผยหลังการประชุมกับหน่วยงานในสังกัดทั้งคณะกรรมการการศึกษาเล่าเรียนขั้นต้น (กพฐ.) คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศาสตราจารย์) คณะกรรมการช่วยเหลือการศึกษาเล่าเรียนเอกชน (กช.) และก็ที่ทำการช่วยเหลือการศึกษานอกระบบและก็การศึกษาเล่าเรียนตามสะดวก (กศน.) ว่า ห้องประชุมลงความเห็นเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 พ.ค. 2564 เป็นวันที่ 1 ไม่.ย. 2564 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของของโรคโควิด-19
พร้อมระบุวิธีการทำงาน เพื่อไม่ให้การเลื่อนวันเปิดภาคเรียนกระทบต่อจังหวะสำหรับการศึกษาและก็สิทธิของผู้เรียน ดังต่อไปนี้

• ช่วงจากวันที่ 17-30 พ.ค. 2564 ให้สถานศึกษา ครู และก็บุคลากร เตรียมตัวในด้านอาคารสถานที่ การจัดการเรียนการสอน และก็อื่นๆเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน
• ติดต่อและก็ทำความเข้าใจกับผู้ดูแลสำหรับการเลื่อนวันเปิดภาคเรียน
• ครู อาจไปเยี่ยมผู้เรียน นักศึกษาที่บ้าน
• จัดกิจกรรมเสริมให้แก่ผู้เรียน ซึ่งอาจใช้ระบบออนไลน์ หรือระบบอื่นๆที่เหมาะสม โดยพินิจพิเคราะห์ตามบริบทและก็ประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรท้องนา 2019 (ศบค.) และก็คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
แต่ กระทรวงศึกษาเล่าเรียนจะประเมินผลเป็นระยะ สำหรับโรงเรียนที่อยู่นอกเขตเมือง ซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ไม่มาก สามารถเตรียมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติเป็นหลักอย่างเช่นเดิม ส่วนกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้เป็นไปตามปฏิทินเดิมที่กำหนดไว้หมายถึงวันที่ 11 เดือนตุลาคม 2564.