เครื่องแต่งหน้ามิสทิน รวมทั้งมูลนิธิ ดร.อมรเทพ ดีโรจนวงศ์ เขมรอบทุน “มิสทินสู้วัววิด” สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างหนักของวัววิด-19 ตอนนี้

ภายหลังจากเปิดให้ลงทะเบียน ช่วงวันที่ 12 เดือนสิงหาคมแล้วนั้น มีผู้ได้รับความเดือดร้อน ลงทะเบียนขอรับทุนเข้ามาเป็นเยอะๆ ทางมูลนิธิ จึงขอเพิ่มทุนบริจาค จาก 4,000,000 บาท เป็น 10,000,000 บาท

ทุน “มิสทินสู้วัววิด” มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 10,000,000 บาท มอบให้ครอบครัวละ 1 ทุน (ขอสงวนสิทธิ์สำหรับที่อยู่รวมทั้งสกุลเดียวกัน) โดยแต่ละทุนมี เงินสด 1,000 บาท รวมทั้งกล่องสินค้ามิสทินเพื่อเลี้ยงชีพ ราคา 1,000 บาท

เปิดโอกาสให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ลงทะเบียนได้ที่ www.มิสทินสู้วัววิด.com จนถึงวันที่ 14 เดือนสิงหาคม 2564 เวลา 24.00 น.

รวมทั้งจะประกาศรายนาม บุคคลที่ได้รับการใคร่ครวญฯ ผ่านทาง www.มิสทินสู้วัววิด.com ข้างในวันที่ 19 เดือนสิงหาคม 2564

มิสทินรวมทั้งมูลนิธิ ดร.อมรเทพ ดีโรจนวงศ์ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านวิกฤตินี้ไปให้ได้