เตรียมความพร้อมผู้ประกันตนมาตรา 33 ก่อนฉีดวัคซีนวัววิด 19 เข็มที่ 2 เตรียมพร้อมอย่างไร ได้ฉีดวันไหน วิเคราะห์ถึงที่เหมาะนี่

วันที่ 12 ส.ค. 2564 สำนักข่าวไทย รายงานว่า พญ.นิธยาพร ลิมปะประเภท รองโฆษกสำนักงานประกันสังคม แจ้งเตรียมความพร้อมสำหรับการฉีดวัคซีนวัววิด 19 ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 เป็นเข็มที่ 2 ภายหลังได้รับวัคซีนเข็มแรกจากประกันสังคมแล้ว เมื่อวันที่ 7 เดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา โดยมีผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้รับวัคซีนเข็มแรกไปแล้วกว่า 1.3 ล้านคน ซึ่งรายละเอียดมีดังนี้

sso

เริ่มฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 วันไหน ได้รับวัคซีนแบรนด์ใด ?

– เริ่มฉีดในวันที่ 16 ส.ค. 2564 เป็นต้นไป เป็นวัคซีนแบรนด์แอสตร้าเซนเนก้าทั้งหมด โดยแบ่งผู้ประกันตนตามสูตรการฉีด สูตรแรก (AZ+AZ) คือ ผู้ประกันตนที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 เป็นแอสตร้าเซนเนก้า และจะครบกำหนดฉีดเข็ม 2 ด้านใน 12-16 สัปดาห์ ก็จะเป็นวัคซีนแบรนด์แอสตร้าเซนเนก้าเหมือนเดิม

– ผู้ประกันตนในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพที่ได้รับเข็ม 1 เมื่อวันที่ 7 เดือนมิถุนายน – 21 เดือนกรกฎาคม 2564 จะได้รับเข็ม 2 เมื่อวันที่ 16 ส.ค. – 28 ก.ย. 2564

– ส่วนกรุ๊ปฉีดสูตร 2 (SV+AZ) แบบฉีดสลับวัคซีน ตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 เดือนกรกฎาคม 2564 คือ ผู้ประกันตนที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกเป็นแบรนด์สิโนแวค จะได้รับเข็ม 2 ด้านใน 3-4 สัปดาห์ เป็นแบรนด์แอสตร้าเซนเนก้าทั้งหมดเหมือนกัน

– สำหรับผู้ประกันตนในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพที่ได้รับเข็ม 1 เมื่อวันที่ 22 เดือนกรกฎาคม – 6 ส.ค. 2564 จะได้รับเข็ม 2 เมื่อวันที่ 16-27 ส.ค. 2564

– ผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกรุ๊ปจังหวัดภาคผลิตสำคัญ 5 จังหวัด เช่น นนทบุรี, ปทุมธานี, อยุธยา, จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม ที่ได้รับวัคซีนตามสูตร 2 (SV+AZ) เมื่อวันที่ 22 เดือนกรกฎาคม – 13 ส.ค. 2564 จะได้รับเข็ม 2 เป็นแบรนด์แอสตร้าเซนเนก้า เมื่อวันที่ 16-27 ส.ค. 2564
การนัดหมายฉีดวัคซีน

สำนักงานประกันสังคมจะส่งแจ้งนัดพบให้ผู้ประกันตนทราบล่วงหน้าผ่าน SMS โดยได้เตรียมตัวศูนย์ฉีดวัคซีนกระจายทั่วพื้นที่จังหวัดกรุงเทพอีกทั้ง 12 เขตความรับผิดชอบ รวม 26 จุดฉีด และอีกทั้ง 5 จังหวัดเรียบร้อยแล้ว

ถ้าเกิดมิได้รับ SMS จะต้องทำยังไง ?

ถ้าเกิดผู้ประกันตนอยู่ในกรุ๊ปที่ได้รับวัคซีนเข็ม 2 ตามที่มีการกำหนดข้างต้น แต่ว่ามิได้รับ SMS นัดพบ สามารถวิเคราะห์วันนัดพบฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ถึงที่เหมาะหน้าเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ถ้าเกิดไม่เจอข้อมูล ขอให้รีบแจ้งนาย หรือ HR บริษัท ด่วน หรือถ้าเกิดมีปัญหา ติดต่อสายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 1 วัน
sso2

การจัดเตรียมก่อนฉีดวัคซีน

– นอนหลับพักผ่อนให้พอเพียง

– งดเว้นการบริหารร่างกายหนัก

– สวมเสื้อที่สะดวกในการฉีด เช่น เสื้อแขนสั้น

– ตระเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) ประจำตัวมาด้วยในวันที่ฉีดวัคซีน และมาให้ทันตามกำหนดนัดพบ