ช่วงวันที่ 26 กันยายน นายสุคำกล่าว รอดเรืองในจังหวัดหนองคาย รองผู้ว่า ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าฯจังหวัดปทุมธานี มีหนังสือ แจ้งนายกอบจ.และก็ ผู้อำนวยการทุกอำเภอ กล่าวว่า

ด้วยกองอำนวยการคุ้มครองและก็บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี ได้รับแจ้งจากกรมชลประทาน ว่าที่ผ่านมามีฝนตกสะสม ต่อเนื่องรอบๆประเทศไทยตอนบน และก็กรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายว่า ในช่วงวันที่ 26 – 30 กันยายน 2564 ร่องมรสุมจะเลื่อนลงไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ทําให้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่รอบๆภาคกลาง และก็นำมาซึ่งการทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราเพิ่มมากขึ้น

โดยคาดหมายปริมาณน้ำไหลผ่าน สถานีวัดน้ำจังหวัดนครสวรรค์ โดยประมาณ 2,400 – 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งกรมชลประทาน ได้ใช้การบริหารจัดแจงน้ำ รวมทั้งตัดต้นน้ำลำธารเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งคู่ฝั่ง แม้กระนั้นยังคงจําเป็นจำต้องปรับเพิ่มปริมาณน้ำ ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ระหว่าง 2,000 – 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยจะค่อยๆทยอยเพิ่มการระบายน้ำเป็นลําดับ ซึ่งจะนำมาซึ่งการทำให้ระดับน้ำท้ายน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงมากขึ้นจากตอนนี้โดยประมาณ 0.30 – 1.00 เมตร ในช่วงวันที่ 26 – 29 กันยายน 2564

ปภ.จังหวัดปทุมธานี พิเคราะห์แล้วเพื่อเป็นการเตรียม ความพร้อมเพรียงรับสถานการณ์ดังกล่าว ขอให้ท่านดําเนินการ ดังต่อไปนี้

1.) ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนราษฎรในพื้นที่เสี่ยงอาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เกษตรกร ที่เลี้ยงชีพประมง เพาะปลูก หรือเลี้ยงสัตว์รอบๆขอบแม่น้ําเจ้าพระยา บริษัทห้างร้าน ที่ประกอบกิจการ ในแม่น้ำเจ้าพระยา เช่น งานก่อสร้างเขื่อนคุ้มครองตลิ่ง แพร้านอาหาร ฯลฯ ร่วมทั้งราษฎรที่อาศัยอยู่ ในพื้นที่ขอบสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ทราบถึงสถานการณ์น้ำตอนนี้ และก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

2.) กําชับผู้อํานวยการเขตแดนในพื้นที่ให้เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่น้ำตอนบนไหลผ่าน (น้ำเหนือ) และก็มีฝนตกสะสม พร้อมทั้งประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่ เกี่ยวเนื่องในพื้นที่เตรียมตัว กําลังพล วัสดุ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร และก็ยานพาหนะ ให้พร้อมดำเนินงาน อํานวยความสะดวก และก็ให้ความช่วยเหลือราษฎร ตลอด 24 ชั่วโมง

3.) ถ้าเกิดเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ให้รายงานสถานการณ์ และก็การให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น ให้กองอํานวยการคุ้มครองและก็บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทราบทันที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-581-3120

4.) ให้แจ้งผู้อํานวยการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ และก็ถือปฏิบัติ

water