พิธีกรสำนักงานประกันสังคม ยืนยัน “ผู้ประกันตนมาตรา 33” ได้รับเงินแก้ไข 2,500 บาท เพิ่มรอบ 2 อีกงวดแน่นอน รอคอยเข้า คณะรัฐมนตรีพรุ่งนี้

เช็กสิทธิรับเงินแก้ไข สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 นางสาวลัดดา แซ่หลบ พิธีกรสำนักงานประกันสังคม เผยถึงการจ่ายเงินแก้ไขผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่สีแดงเข้ม รอบ 2 ว่า กระทรวงแรงงาน จะนำเรื่องดังที่ได้กล่าวมาแล้วไปสู่ที่ประชุม คณะรัฐมนตรี ในวันที่ 7 ก.ย. นี้ เพื่อขอใคร่ครวญอนุมัติกรอบวงเงินให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 อีกคนละ 2,500 บาท รวมเป็นรับเงินแก้ไขทั้งมวล 5,000 บาท เพราะเป็นคนที่ถูกสั่งปิดกิจการตั้งแต่เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2564 เป็นเวลา 2 เดือน เหมือนกันกับผู้ประกันตนมาตรา 39 รวมทั้งมาตรา 40 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด ที่กำลังจะได้รับเงินแก้ไข 5,000 บาท รอบที่ 2 ด้วย

ในเวลาที่ผู้ประกันตนมาตรา 39 รวมทั้งมาตรา 40 ในพื้นที่ 16 จังหวัด จะไม่ได้เงินแก้ไขรอบที่ 2
สรุปเงินแก้ไข จากสำนักงานประกันสังคมที่จะเข้าที่เข้าทางประชุม คณะรัฐมนตรี วันพรุ่ง (7 ก.ย.64) เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินแก้ไข ผู้ประกันตนมาตรา 33 คนละ 2,500 บาท
ส่วน 13 จังหวัดแรก การโอนเงินรอบ 2 ทั้ง มาตรา 33 มาตรา 39 รวมทั้ง มาตรา 40 พิธีกรประกันสังคม แจกแจงดังต่อไปนี้

13 จังหวัดแรก จะโอนให้ทันปลายเดือนกันยายนนี้ หากไม่ทัน จะโอนให้ต้นเดือนเดือนตุลาคม (หากมีการกำหนดวันแล้วจะแจ้งให้รู้ในทันที)

พื้นที่ 3 จังหวัด +16 จังหวัด ผู้ประกันตนมาตรา 40
ที่สมัครเข้ามาใหม่ หากขึ้นสถานะเป็นผู้ประกันตนแล้ว
เช็กสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 7 ก.ย. หรือ 8-15 ก.ย.นี้
หากเช็กแล้วได้สิทธิ รอคอยเงินเข้าตั้งแต่ 15 ก.ย.เป็นต้นไป

หากเช็กแล้วไม่ขึ้นสิทธิ ให้ยื่นทบทวนสิทธิได้ในทันที ก่อน 30 กันยายน 2564 นี้