นายน้องชาย นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกฯ เผย มติ มส. ชี้ความประพฤติปฏิบัติ “พระมหาสมปอง” ไม่ใช่กิจสงฆ์ รีวิวอาหารเสริม -เข้าข่ายแสดงความคิดเห็นทางด้านการเมือง ไม่เหมาะสม เสนอให้ พศ.จัดการสอบด่วน

วันที่ 4 พ.ค. นายน้องชาย นาคาศัย รัฐมนตรีประจำนร เอ่ยถึงในกรณีที่พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต วัดสร้อยทอง แสดงความคิดเห็นลักษณะการทำงานของรัฐบาลช่วงสถานการณ์วัววิด-19 ผ่านสื่อช่องทางต่างๆทั้งยังมีการกระทำการโปรโมทโปรโมทขายสินค้า (ปุ๋ยน้ำ) ออกสื่อสังคมออนไลน์ ว่า ตนได้ออกคำสั่งให้ที่ทำการพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เสนอประเด็นนี้ต่อห้องประชุมมหาเถรสัมพันธ์เพื่อพินิจข้อคิดเห็นต่อการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งถือว่าไม่เป็นกิจของสงฆ์
นายน้องชาย บอกว่า ล่าสุด ห้องประชุมมหาเถรสัมพันธ์ ครั้งที่ 11/2564 ช่วงวันที่ 30 เมษายน 2564 ลงความเห็นมีความเห็นว่า พฤติกรรมดังกล่าวมาแล้วข้างต้นของพระมหาสมปองเข้าข่ายการแสดงความเห็นทางด้านการเมือง แล้วก็เป็นการแสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม แล้วก็มอบหมายให้ที่ทำการพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานพระสังฆาธิการที่เกี่ยวพันจัดการถัดไป
นายน้องชาย บอกว่า ตนกำชับให้ที่ทำการพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เร่งจัดการตามมติมหาเถรสัมพันธ์ (มส.) โดยเร่งด่วน โดยให้ประสานเจ้าอาวาสวัดต้นสังกัด รวมถึงเจ้าคณะดูแลสงฆ์ที่เกี่ยวพัน พร้อมสำรวจความประพฤติปฏิบัติของพระที่มีการกระทำที่ไม่ใช่กิจของสงฆ์ เพื่อมิให้เกิดความเสื่อมเสียแวดวงสงฆ์แล้วก็พระพุทธศาสนา.