คลัง พร้อมโอน 4 หมื่นล้านบาท เพิ่มเติม 1,500 บาท “คนละครึ่ง” 27 ล้านคน คาดดันยอดใช้จ่ายแพร่ 8 หมื่นล้านบาท

วันที่ 30 กันยายน 2564 น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสศค. (สศค.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 1 เดือนตุลาคม64 กระทรวงการคลังจะโอนเงินโครงงานคนละครึ่ง 1,500 บาท ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จ 27 ล้านคน โดยใช้งบประมาณรวม 40,500 ล้านบาท ซึ่งตั้งความมุ่งหมายจะช่วยกระตุ้นกำลังซื้อให้ราษฎรใช้จ่ายในเดือนเดือนตุลาคม-ธันวาคม64 ได้มากขึ้นไม่น้อยกว่า 2 เท่าตัว หรือ 81,000 ล้านบาท โดยเป็นหัวใจหลักสำหรับในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไตรมาสในที่สุดให้ขยายตัวได้

อย่างไรก็ดี คลังจะยังไม่มีการปิดรับสมัครคนละครึ่ง ถ้าผู้ใดกันแน่สมัครเข้าร่วมหลังวันที่ 1 เดือนตุลาคม64 จะได้รับวงเงินรวม 3,000 บาท เพื่อใช้จ่ายกับร้านที่เข้าร่วมจนถึง 31 ธันวาคมนี้ ทั้งยังยังสามารถใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการร้านค้าฟู้ดเดลิเวอปรี่เริ่มตั้งแต่ 4 เดือนตุลาคมนี้ ส่วนคนที่ยังใช้วงเงินรอบแรก 1,500 บาทไม่หมด จะไม่ถูกยึดคืน แล้วก็ยังสามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้ยาวจนถึงสิ้นปีนี้